http://hortimare.nl/

Geïntegreerde Zilte Aquacultuur: VIS, SCHELP & WIER

 

Mogelijk gemaakt door:

Europees Visserijfonds: Investeringen in duurzame visserij

 

Samenvatting project

Het doel van het project is het ontwikkelen van economisch rendabele vermeerderingssystemen en dragersystemen voor zeewieren teneinde deze

toe te passen in een hoog rendements waterzuiverings/-conditioneringsysteem

voor binnendijksgevestigde zeevis- en schelpdierkwekerijen.

In dit project werd het uitgangsmateriaal van Hortimare getest in verschillende teeltsystemen gekoppeld aan de effluentstroom van de viskwekerij.

Naast Hortimare zijn GroVisCo (tarbotkwekerij), Seafarm (tarbotkwekerij), Plant Research International –

afd. Agrosysteemkunde en Imares afd. Aquacultuur & Visserij, deelnemers in het projectteam.

 

Het eerste jaar werd in het onderzoek de aandacht gelegd op het verkrijgen van uitgangsmateriaal en de eerste verkenning van de werking van een grootschalige bioreactor in de vorm van tanks en een vijver. In het tweede jaar van het project is het onderzoek geconcentreerd geweest op de vermeerdering van kelpsoorten, het produceren en vermeerderen van Ulva en vooral de toepassing van de zeewieren voor het zuiveren van effluent uit de viskwekerij van Grovisco. Gedurende het tweede jaar is het seizoen gebruikt om een raceway te testen met zowel Ulva als bruinwieren. Verder is ook de test met vis en Ulva in de recirculatie in een definitieve proef ingezet door Imares.

 

Haalbaarheid hoogrendement waterzuivering systeem

Een waterzuiveringssysteem op basis van zeewier is mogelijk gebleken. Er moeten evenwel nog een aantal problemen worden opgelost voordat alles reproduceerbaar zal verlopen.

De opname capaciteit van Ulva is zo groot dat een totaal netto oppervlak van 0,5 ha nodig is om dit te kunnen realiseren. In het onderzoek is vooral gekeken naar de relatie tussen nutrientenopname en toename van de biomassa. Het blijkt dat een relatief lage groeisnelheid van 5% toch al voor een flinke nutrientenopname zorgt (2-3 mg/l/d N).

Het onderzoek leerde dat de troebelheid van het water een groot probleem vormde voor de groei van het wier. Licht werd geabsorbeerd en het sediment bedekte het wier. Een diep bassin (1,30 m) waarbij de lichtblootstelling door circulatie wordt geregeld is daarom niet geschikt gebleken. Ook vanwege praktische redenen is dit niet te verkiezen. Bovendien moet er veel energie in worden gebruikt om een diep bassin in circulatie te brengen (wat overigens wel is gelukt).

Een raceway is geschikter, maar dan kan wel een vrij diepe raceway worden gebruikt mits de stroomsnelheid maar hoog genoeg is om geen ophoping te krijgen.

Op basis van het 3 fasen principe, waarbij stapsgewijs de concentratie wordt verlaagd, kan tot een beter rendement worden gekomen en met minder lange verblijftijd een lagere concentratie worden bereikt. Door de nutriëntenflux te optimaliseren naar het zeewier en het debiet daaraan aan te passen kan dit worden gerealiseerd.

 

De zeewiersoort die hiervoor geschikt is gebleken is voornamelijk Ulva lactuca. Bruinwieren zoals Saccharina en Laminaria zijn gevoelig voor dergelijke hoge concentraties nutriënten en voedselrijk water maakt deze zeer kwetsbaar voor aantasting door andere organismen.

 

Blue print hoog rendement waterzuiveringssysteem

Het uiteindelijke ontwerp voor een waterzuiveringssysteem op basis van zeewier is beschreven in het Advice report: Seaweed biofilter design. Ofschoon de instabiliteit van Ulva een probleem vormt, is deze zeewiersoort toch het meest geschikt vanwege zijn snelle opname van nutriënten, groeikracht en samenstelling. Uit het onderzoek blijkt dat het beste met een voorfiltering gewerkt kan worden voor de vaste deeltjes in het water. Hierin kan het CZV in een aerobe omgeving al deels worden teruggebracht. De kern van de unit vormt een 3 fasen bioreactor die de concentratie nutriënten in stappen terugbrengt naar het laagste niveau. Het volume van de tank/raceway wordt kleiner en de hoeveelheid zeewier evenzo naar het einde van de zuiveringsprocesketen.

 

Integratie van zeewier in een RAS

De integratie van zeewier in een RAS leverde interessante resultaten op die de moeite waard zijn nader te onderzoeken. Hier kan wellicht een kwaliteitsverbetering van de vis bereikt worden, maar wellicht ook een gezondheidsverbetering. De experimenten waren te beperkt van opzet om dit vast te stellen. Wel werd de kleur van de vis donkerder in het systeem met zeewier.

Het zeewier zelf lijkt een rol te kunnen spelen in relatie tot de microflora van het systeem die verantwoordelijk is voor de nitrificatie. Het is ook denkbaar dat het zuurstofgehalte hoger ligt en de pH wat meer wordt gestabiliseerd door de opname van CO2. Tot slot is het denkbaar dat zware metalen worden geadsorbeerd door het wier die toch onbekend of in combinatie met elkaar problemen geven voor de gezondheid van de vis.

Het rapport kan worden worden verkregen als PDF via Hortimare BV. If you are interested in receiving the report you can request a copy by sending an e-mail to info@hortimare.com

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*