De beste manier om duidelijk te maken wat drijven op de stroom van liefde inhoudt kan ik aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven.

Voordat ik kon ervaren wat meedrijven op de stroom van verlichting en vrijheid is heb ik afstand gedaan van al mijn bezittingen. Ook ben ik gestopt te werken als als psycholoog in mijn eigen praktijk in Vlaanderen. Daardoor overwon ik mijn grootste angst, namelijk die om arm te worden en afhankelijk. Dit was niet alleen een angst om geen bezittingen meer te hebben maar ook om iedereen te verliezen van wie ik hou.

Ik liet mijn geliefden los met heel veel pijn. Ik trok alleen de wijde wereld in.

Nu ik niets meer bezat was ik pas echt vrij. Ik was vrij doordat ik niets meer kon verliezen. Niets hield mij meer vast. Geen bezittingen en geen mensen meer van wie ik hou. Zij waren mijn bezit geweest en zij moesten mij tegen alle natuurwetten in een gevoel van zekerheid geven, terwijl er geen enkele zekerheid bestaat. Ik had mij aan hen vastgeklampt zonder dat te beseffen.

We kunnen alleen loslaten wanneer we nergens meer aan vastzitten. Pas dan zijn we vrij en kunnen we meedrijven in de stroom van liefde.

Dit vastzitten is een kwestie van bewustzijn. Je kunt prima bezittingen hebben en liefdevolle relaties met anderen zonder hieraan vast te zitten, zonder het gevoel te hebben dat je niet zonder kan.

Ik moest dit echter letterlijk eerst ervaren voordat ik me hiervan bewust ben geworden. Anderen hebben misschien dat fysieke loslaten,wat ik deed, niet nodig. Maar dat is aan ieder om dat op zijn eigen manier te doen.

Wanneer je los bent besef je waar het in dit leven werkelijk om draait. Geld, succes, bezittingen waarvan we geloven niet zonder te kunnen, veroorzaken lijden doordat we ze (kunnen) verliezen. Tegen dat verlies verzetten we ons met hand en tand uit alle macht. Bezit betekent meer angst en wantrouwen om te verliezen en hebzucht om steeds meer te willen bezitten. Het streven naar bezit en daarmee controle over ons leven verwijdert ons van ons hart en onze positieve gevoelens.

Meedrijven op de stroom van verlichting en liefde levert NIETS op. Je wordt er niet rijk van, het levert je geen macht of aanzien op of (schijn)zekerheid. Je wordt bewust van het feit dat er niets is en dat je niets hoeft te doen. Al deze dingen samen geven je vrede en deze vrede is niets waard.

Het is een ongelofelijk avontuur te beseffen dat jij en ik niets hoeven te doen om die vrede te voelen. Op zekere dag zal je je er van bewust worden.

Er is geen school om dit aan te leren. Want er valt niets te bereiken. Het is geen prestatie. Er kan geen succes worden behaald. Geen diploma. Er is uitsluitend ons leven om dit te ervaren wanneer je er klaar voor bent.

Het enige dat je misschien achteraf zal zeggen is dat er nooit iets was, is of zal zijn. Voor mij is dat het gevoel alsof ik stroom op een rivier van liefde.