Liefde raakt ons allemaal. Zelfs wanneer we boos zijn of ver weg van ons zelf door onze negatieve emoties.  Liefde verweekt de ruwe kanten van argumenten. Verzacht scheldpartijen en onenigheid. Het is het beste medicijn voor gekwetste mensen.

Helaas kunnen we liefde alleen ontvangen nadat we ons ego even aan de kant gezet hebben en ons gevoel de vrije loop laten. Liefde kan je niet opeisen, want echte liefde kan je nooit gedwongen gegeven worden.

Liefde
Allerlei zaken worden met liefde verward. Op zich mag je natuurlijk alles liefde noemen zoveel je wilt. Alleen oprechte Liefde zal je raken en zal je direct herkennen.

Iedereen heeft liefde nodig. Helaas zijn veel van ons niet in staat om het aan zichzelf te geven. Dat komt omdat we niet tevreden zijn met ons zelf of met onze prestaties. We kunnen zelfs een gevoel van haat hebben naar ons zelf. In die gevallen zoeken we liefde van anderen. Dan zoeken we liefde in relaties met partners, familie, vrienden. Vaak is liefde dan een tegenprestatie voor pogingen om anderen te helpen. Of we zoeken liefde in de vorm van waardering voor prestaties op professioneel vlak. Dit varieert in vorm van fysiek tot geestelijk, van seks tot waardering en complimenten.

Liefde kan gemakkelijk worden gegeven. Voor iemand de deur open houden of interesse tonen in iemands gezondheid is ook prima. Liefde hebben we in overvloed, het komt uit een onuitputtelijke bron. Daardoor is het mogelijk ons leven lang al onze liefde aan onze medemens te geven.

Let eens op mensen die behoefte aan aandacht en liefde hebben, zie hoe emotioneel ze reageren wanneer ze hulp ontvangen van anderen. Kleine tekens van waardering hoe klein of onbeduidend zijn bakens van licht in de duisternis.

In feite is het zo gemakkelijk om iets voor iemand te betekenen en op deze manier je waardering of liefde te geven.

(On)Voorwaardelijk
Vaak geven we liefde en waardering om hiervoor iets terug te krijgen zoals aandacht of warmte. Zelfs de liefde tussen ouders en kinderen kan voorwaardelijk zijn. Zo zijn kinderen bij hun ouders niet geliefd wanneer zij niet gehoorzaam zijn of zich niet gedragen zoals de ouders van hen verwachten.

Een voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde is wanneer een ouder zijn kind loslaat en hem aanmoedigt op eigen benen te staan, zonder hem daarna te claimen. Op zo’n moment denk je als ouder niet aan jezelf en aan het verdriet om je kind los te laten, maar aan het geluk van je kind om op eigen benen te staan. Of de vader die zijn zoon verklaart toch van hem te houden, zelfs nadat deze zijn vader verteld heeft hem te haten.

Onvoorwaardelijke liefde knipt het verband tussen wederzijdse prestaties binnen een relatie door. Je doet iets voor elkaar zonder daar zelf beter van te worden, zonder dat het jou als gever iets oplevert. Dit kan je alleen vanuit de liefde die in ieders hart bloeit. Rationeel gesproken is het dom om te geven zonder daarvoor iets terug te krijgen of te vragen. Daarom staan liefde en denken ook haaks op elkaar.