Welkom. Je hebt me gevonden.

Lieve bezoeker,

Je hebt mij gevonden en dat is niet toevallig. Je bezoek betekent dat je iets meeneemt van deze site. Een indruk. Of dat je iets achterlaat, een berichtje aan mij. Spiritueel of per mail.

Je bezoek kan ook betekenen dat je naar mij op zoek bent en dat ik je mag begeleiden als je engelbewaarder. Wanneer je dit herkent, kan je gerust met mij een afspraak maken.

Het feit dat je mij gevonden hebt is het gevolg van onze beide acties. Jij was op zoek naar een lichtpuntje, steun of misschien iets onbestemds. Ik heb me opengesteld voor zielen zoals jij. Onze ontmoeting is dus niet toevallig, maar is een samenloop van wegen die bij elkaar kwamen omdat wij iets voor elkaar moeten betekenen.

Ik begrijp dat je wilt weten wie ik ben. Dat kan je lezen op de Wie ben ik pagina.

In ieder geval of misschien tot ziens.

Rob.

Spiritueel Loods

Neem contact met me op wanneer je het spoor even bijster bent. Voor ons spirituele wezens is het soms lastig om te kiezen of we aan de ene of aan de andere kant van het leven staan. Willen we op aarde zijn of in de sferen.

Ik hop mijn hele leven al heen en weer. Vandaar dat ik je kan loodsen. Zoveel keren als ik al geswitcht ben en verlangend achterom keek naar wat ik had achter gelaten.

Ik kan je op de manier helpen die jij het prettigst vindt. Een gesprek, een reading, een energetische behandeling. Het is mij om het even. Ik kan je ook helpen met de belemmeringen die je tegen lijken te houden van het spirituele leven dat je wilt leiden. Deze belemmeringen ontdek, erken, uit en verwerk je daarna in stapjes. Zodat je de keer er op zelf het heft in handen kan nemen.

Ik heb daar twee methodes voor waaruit je weer kan kiezen en die ik je kan leren. De ene techniek is een combinatie van acupressuur die je op jezelf toepast en de andere is een manier van visualisaties. Het leidt allebei naar hetzelfde resultaat: jou vrijmaken van je negatieve emoties die je belemmeren en waardoor de positieve energie niet meer kan stromen en jij je geremd voelt!

Kortom mogelijkheden te over. Tot ziens.

Rob, je spiritueel loods

 

Verlicht

verlichtenVerlichten kan je op twee manieren: je kan stralen als een lantaarnpaal en je medemens bijlichten, een lichtpunt in de duisternis zijn, of je kan elkaar ook ondersteunen, helpen het leven lichter te maken.

Daarnaast betekent verlicht zijn dat voor jou het leven minder zwaar is. Wanneer je verlicht bent zweef je als een pluisje door de lucht, dan neem je de omstandigheden niet meer zo zwaar op. Je accepteert en zweeft over de problemen heen in plaats van er tegen aan te botsen.

Het leven is zwaar voor de mensen die voortdurend vechten tegen de dagelijks, zelfs per moment veranderende omstandigheden. Iedere seconde die voorbij is kunnen we als verloren beschouwen of zien als de natuurlijke loop van zaken.

Hetzelfde gebeurt wanneer we dingen, relaties, idealen, herinneringen proberen vast te houden. We verzetten ons tegen de verandering er van omdat we daarna niet meer dezelfde relatie, hetzelfde ding of ideaal hebben als er voor. Verlicht zijn betekent je niet hechten, maar juist zo veel mogelijk loslaten en op zijn beloop laten. Vol vertrouwen dat het allemaal goed komt, vanuit het gevoel dat alles goed is en goed zal blijven.

Wij zijn zelf degenen die niet vertrouwen en ons overgeven aan twijfel. Dat zorgt dat we ons zoveel mogelijk aan het bestaande vasthouden uit angst dat alles wat komt minder zal worden dan wat we nu ‘hebben’.

Leven in het hier en nu maakt lichter, verlicht doordat er geen heden en toekomst is. Er is op dit moment niets anders dan de letters die je leest op het computerscherm. Er zijn geen zorgen, er is slechts de blik die jij werpt op deze tekst.

Sitonacloud

Met je hoofd in de wolken zijn betekent ergens heel tevreden over zijn. Met ‘Op een wolk zitten’ wordt in het spraakgebruik bedoeld niet meer met beide voeten op de grond staan. Zweven, niet meer op aarde zijn.

Dat is nu precies wat ik er mee bedoel. Probeer je los te maken van de aarde en al haar beslommeringen. Doe een poging het dagelijkse los te laten en vanaf een wolk te kijken naar wie je bent en waarmee je bezig bent op de aarde.

cropped-clouds21.jpg
Neem afstand. Ga op een wolk zitten. Doe iets wat onmogelijk is, waardoor je je losmaakt van de gangbare denkbeelden en alledaagse beslommeringen. Kijk eens verder dan de zogenaamde realiteit van de wereld. Buiten ons liggen andere realiteiten die we enkel op ongewone manieren kunnen benaderen.

Zo vliegen we niet naar een wolk om er op te zitten. Nee, we laten onszelf achter en maken contact met onze spirituele realiteit. Geobsedeerd als we zijn door de waan van de dag vergeten we dat er meer is tussen hemel en aarde. In veel Aziatische landen bijvoorbeeld is het nog steeds gebruik om contact te hebben met overleden voorouders, ondanks de technische vooruitgang die ook daar zijn intrede heeft gedaan. In de westerse wereld is er vooral veel contact met de god van het Geld, alsof het geestelijke er niet is.

Ik prijs me gelukkig dat ik geregeld uitstapjes maak naar die andere wereld. Naar die wolken boven ons hoofd. Dat is waar ik graag zit. Ik wil collega Cloud Walkers uitnodigen mij te vergezellen en van hun avonturen op deze site verslag te doen.

Sitonacloud, 19 mei

Bevrijd jezelf: bezit is geen kwestie van leven of dood

Koninkrijken hoe machtig ook, verdwijnen uiteindelijk. Zelfs de rijkste man of vrouw bezit zijn of haar leven niet en sterft.
burcht
Geen rots is bestand tegen erosie van water en zand. Niets houdt stand: lichaam, gezondheid, schoonheid, geld, of ons leven.

Het is jammer van de moeite dat we ons hele leven lang vechten om deze ‘bezittingen’ niet te verliezen, omdat we uiteindelijk toch verliezen. Vreemd genoeg weten we dat allemaal, maar toch verzetten we ons er tegen.

Dus waarom bevrijden we onszelf niet van deze ketting om ons nek?

Je hoeft niet van je bezittingen afstand te nemen, maar neem het bezit ook niet te serieus. En maak er zeker geen zaak van leven of dood van. Want dat is het namelijk niet.

We zijn niet vrij omdat we ons hele leven bezig zijn eigendom te verzamelen en vast te houden. Er is geen tijd over om in de wolken te zitten en niets te doen.

Het verschil tussen niets doen en presteren is dat niets doen ons dingen oplevert die we niet kunnen bezitten en dat prestaties dingen opleveren waarvan we denken dat we deze wel bezitten.

19 mei

Doe niets, straal als een lantaarnpaal

straalDoe niets: onderzoek de liefde die in je hart ligt. Probeer de onweerswolken er om heen, het prikkeldraad van de boosheid, het beton van het egoïsme of de verwarring van de haat op te ruimen. Ook dan zal jouw hart stralen en zal ook jij schijnen als een lantaarnpaal zonder dat je er iets voor doet.

Iedere wereldverbeteraar zit vol met ideeën om de wereld beter te maken, te genezen. Ieder doet dit op zijn of haar eigen manier. De een vertelt aan iedereen die het horen wil dat de wereld kan genezen, doordat mensen meer bewust worden. De ander probeert een voorbeeld te zijn voor ieder die het zien wil, en toont dat alleen liefde voor elkaar ons gelukkiger kan maken.

Ook ik behoor tot deze categorie ijverige zielen die zich inzetten voor een betere wereld.

Mijn hele leven lang probeer ik het. Dit deed ik aanvankelijk omdat ik het niet kon verkroppen dat onze prachtige wereld, met zijn natuur, aan het verpieteren is. Als klein jongetje kon ik verschrikkelijk kwaad worden over de milieuverontreiniging en de zure regens die toen hele bossen aantastten. Of met het onrecht in de wereld waarin de machtigen de zwakkeren misbruiken. Met het verstrijken van de jaren is er iets veranderd. Steeds meer accepteer ik wat er gebeurt, omdat ik denk dat alles goed is en altijd goed zal blijven!

Ik maak me niet meer druk over milieuverontreiniging. De wereld wordt pas schoner wanneer we dit allemaal willen. Blijkbaar zijn we nog niet zo ver. Ik maak me echter nog wel kwaad over de ongelijkheid in de wereld. Ook al weet ik dat deze ongelijkheid als sneeuw voor de zon zal verdwijnen wanneer we allemaal bewuster worden van onszelf, onze liefde voor onszelf en daardoor ook meer liefde kunnen opbrengen voor alle schepsels in de natuur.

Blijkbaar is het allemaal een kwestie van tijd. Helaas wordt tijd voor ons gevoel steeds schaarser, dus willen we een proces wat duizenden jaren nodig heeft zoals de groei in bewustzijn van mensen, gaan comprimeren tot een aantal jaar van ons leven waarin de wereld verbeterd moet zijn!! Omdat wij dat zo willen.

Het is een interessante vraag waarom wij dit proces van beter maken van onze wereld in korte tijd willen realiseren. Ik denk dat dit komt door onze prestatiedrang. Ons is met de paplepel meegegeven dat wij nuttig moeten zijn. Nut betekent een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo’n nuttige actie is voor ons een prestatie en iedere prestatie wordt door ieder gewaardeerd als iets zeer waardevols. Met andere woorden onze wereld verbeteren is in onze ogen een prestatie, waardoor wij onszelf meer zullen waarderen en wanneer dit tijdens ons leven gerealiseerd wordt, dan voelen we ons goed en vooral nuttig.

Zo lijkt het verbeteren van de wereld verworden tot een ordinaire prestatie. Terwijl juist deze eindeloze prestatiedrang de aantasting van de aarde zowel fysisch als psychisch veroorzaakt. Prestaties eisen dat alles meer en beter wordt. Een prestatie is onderdeel van het onophoudelijke streven naar perfectie. De wereld die wij willen verbeteren, moet blijkbaar ook perfect worden en onze acties zijn daarom een bijdrage aan het in stand houden van de waanzin die prestatiezucht heet.

Tenzij wij zoals een wijze man mij ooit opriep: “Doe niets en straal als een lantaarnpaal.” Ja, niets doen. Dan doorbreken wij de prestatiezucht en weten dat de wereld zal veranderen, maar dat dit een kwestie van duizenden jaren is. Niets doen vraagt een onvoorwaardelijk geloof in het goede. Het is al goed zoals het is. Het goede is in ieder van ons aanwezig.

Kunnen wij daar als wereldverbeteraars mee leven?

Niets doen is het zaligste wat een mens kan overkomen. Het is een toestand van gelukzaligheid in een stad die vervuild is, in een wereld waarin armoede heerst. Niet omdat deze nietsdoener zich er niets van aan trekt, maar omdat hij in volle wijsheid zich realiseert dat veranderingen zich heel langzaam en traag voltrekken, soms bijna niet voor ons waarneembaar, omdat wij te veel haast hebben.

Een prachtig bijprodukt van Niets Doen is dat degene die zich openstelt voor de liefde die in zijn hart (in ieders hart) ligt opgeslagen en klaar voor het grijpen ligt, deze zal uitstralen naar anderen en hen in het licht zal zetten. De lantaarnpaal die alleen maar staat, stelt zijn hart open en de liefde verwarmt zijn omgeving. Helaas zullen mensen die verstrikt zitten in hun negatieve emoties om welke reden dan ook, weinig of geen oog hebben voor dit onvoorwaardelijke liefdesgeschenk. Maar ook voor hen geldt dat op zekere dag zij met andere ogen zullen gaan kijken en zien dat om elkaar liefde te geven daarvoor niets hoeft te worden gedaan! Ook dat zal een verhoogd bewustzijn bieden.

Moraal van het verhaal is: onderzoek de liefde die in je hart ligt. Probeer de onweerswolken er om heen, het prikkeldraad van de boosheid, het beton van het egoïsme of de verwarring van de haat op te ruimen. Ook dan zal jouw hart stralen en zal ook jij schijnen als een lantaarnpaal zonder dat je er enige moeite voor doet. Je zal de barrieres hebben opgeruimd waardoor je zelf ook gewaar wordt van jouw eigen vrede en harmonie en liefde die in jouw hart aanwezig is.

Sitonacloud, 18 mei

Waarom lijden we zo veel…

Beste vriend,

Wanneer je drijft op een wolk zal je ervaren dat het beste wat je kan overkomen de afwezigheid van gedachten is. Niet denken betekent de moed hebben om alles te laten gaan, geloven dat alles goed is, meedrijven op de stroom van het leven.
beek
Het gevoel dat over je zal komen is onbeschrijfelijk en onbegrijpelijk. En dat is okay. Want vanaf het ogenblik dat je het wilt begrijpen raak je het gevoel kwijt en zal je terugkeren op de grond. Terug in het labyrint van je gedachten.

Wanneer je die sensatie in je hart voelt, weet je dat daar alles is. En dat al het andere slechts excuses zijn om niet je hart binnen te gaan. Alle pogingen om het leven te begrijpen halen je weg bij het gevoel waar het echt om gaat. Dit gevoel laat zich niet gemakkelijk beschrijven. Het is de optelsom van geluk, liefde, vrede en tevredenheid.

Teruggekomen bij de basis zijn er slechts twee dingen:

Jij en de omstandigheden. Ons hele leven lang hebben we te maken met omstandigheden. Geluk en pech. Rijkdom en armoede. Goed en slecht. De manier waarop we met deze omstandigheden omgaan hangt af van het GEVOEL dat we in ons hart hebben. Als we een goed gevoel in ons hart hebben, dus over ons zelf, dan doen de omstandigheden er veel minder toe. Hun invloed neemt af in de mate dat dit positieve gevoel in ons hart groeit. En het kan groeien als we de betonnen muren met prikkeldraad, die we er om heen opgetrokken hebben, opruimen.

Met andere woorden het gevoel dat echt er toe doet is het gevoel dat we over ons zelf hebben. En werken aan dit gevoel of het slechten van het prikkeldraad en de tralies die er voor zitten kan door je negatieve emoties te overwinnen. Deze negatieve gevoelens gaan in de kern alleen over jezelf.

Dus het antwoord op de vraag:”Waarom lijden we zo veel?” is omdat we nog niet klaar zijn om onze negatieve gevoelens te overwinnen. Dat is alles!! En deze negatieve emoties kan je overwinnen.

De keuze is aan jou om een einde te maken aan al het afzien en lijden. Jij bent de enige die deze beslissing kan nemen. Niemand noch welke situatie dan ook staat je in de weg.

Je hoeft niet te lijden, wanneer je dit niet wilt!

zorg goed voor jezelf,

Rob.